Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt.

Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben. Per onderdeel wordt uitgelegd hoe de logopedist u kan helpen.